جلسه ی ۹

این جلسه آخرین جلسه ی لاگ در سال 1393 بود که با حضور 11 نفر از اعضای لاگ تشکیل

شد. همچنین پروانه زحمت کشیده بود و سفره ی هفت سین زیبایی آماده کرده بود.

در ابتدای جلسه آقای فیروزی درباره ی FFmpeg توضیحات جالبی ارائه دادند. سپس به صورت عملی یک سری از کامندهای مربوطه را به نمایش گذاشتند. فایل ارائه ی آقای فیروزی را میتوانید از [اینجا](https://shirazlug.ir/wp- content/uploads/2015/03/FFmpeg.odp) دانلود کنید.

در بخش دوم جلسه هادی ادامه ی مبحث بش اسکریپت را توضیح داد. از مباحث ارائه شده میتوان به تعریف function و نحوه ی استفاده از آن ، محاسبات ریاضی و همچنین گرفتن ورودی از کاربر اشاره کرد. همانند جلسه ی قبل بعضی از اعضا نیز به صورت عملی دستورات گفته شده را پیاده سازی نیز میکردند.

 آخرین جلسه ی شیرازلاگ در سال 93

 سفره هفت سین

 لوگوی شیرازلاگ