جلسه ی ۸

جلسه ی هشتم لاگ با حضور دو عضو جدید در تاریخ 11 اسفند 93 برگزار شد.  

در ابتدای جلسه مهشید درباره ی مرورگرهای متنی صحبت کرد و 4 نمونه از این مرورگرها را معرفی نمود. بعد از آن نیز نمونه هایی از funny commnad ها را نشان داد. از جمله:

sudo apt-get install aview
asciiview *


cowsay shirazlug


fortune | cowsay -f tux

سپس هادی بخش اول آموزش بش اسکریپت (Bash Scripting) را در این جلسه آغاز کرد و درباره ی متغیر ها، شروط ( if ، if else )، حلقه ها ( for ، while ) و سینتکس های آنها توضیح داد و مثال هایی را ارائه نمود. که بعضی از اعضا به صورت عملی مثال ها را پیاده سازی کردند. قرار است ادامه ی آموزش Bash Scripting در هفته ی آینده ارائه شود.
و در بخش آخر جلسه، اعضا به بیان مشکلات خود پرداختند و بقیه ی اعضا برای رفع آن راهکار ارائه دادند.
همچنین برنامه ریزی و دعوت از اعضای لاگ برای کوهنوردی در تاریخ 15 اسفند 93 انجام شد.