نشست ۷۲

عنوان ارائه: یادگیری ماشین
توضیحات ارائه: یادگیری ماشین

نشست هفتاد و دوم شیرازلاگ در آموزشگاه هوش مصنوعی شیراز تشکیل شد.در این نشست خانوم مهندس بهزادی ارائه ای با عنوان یادگیری ماشینی انجام دادند.

در ابتدا به معرفی مفاهیم اصلی یادگیری ماشین پرداختند و پس از آن در مورد سه گروه اصلی یادگیری ماشینی یعنی یادگیری با ناظر، یادگیری بدون ناظر و یادگیری تقویتی توضیحاتی دادند.

درپایان نیز با مورد تمرکز قرار دادن یادگیری تقویتی، توضیحاتی در مورد الگوریتم ها و روش‌های حل مسأله با استفاده از این روش ارائه کردند.

در ارايه دوم نیز خانوم مهندس دانیال در مورد اینترنت چیزها و سیستم عاملی که بنیاد لینوکس برای آن پیشنهاد کرده است یعنی زفیر صحبت کردند. در این ارائه در ابتدا به معرفی اینترنت چیز ها و توضیحاتی در مورد smart home ها پرداختند. پس از آن با مطرح کردن این سؤال که چرا سیستم عامل مخصوص دستگاه های IoT نیاز داریم داریم، مواردی را در این مورد مطرح کردند و سپس در مورد پروژه زفیر و ویژگی‌ها آن صحبت کردند. در پایان نیز در مورد دو کرنله بودن این سیستم عامل یعنی Nano kernel و Micro kernel توضیحاتی را ارائه دادند.