جلسه ۳۷

در جلسه ۳۷ ام شیراز لاگ، در ابتدا توسط جناب آقای امیرصمیمی مقدمه ای پیرامون

پوسته در لینوکس، استاندارد POSIX و تاریخچه Bash بیان شد. سپس متغیرها، گرفتن ورودی، چاپ کردن خروجی، حلقه های If، while ، for و case مطرح گردید. همچنین یک برنامه برای انتقال فایل ها نوشته شد و اعضای شرکت کننده در جلسه، در حین ارائه کدها را پیاده سازی و تست می نمودند.

در ادامه جلسه شرکت کنندگان با تکنولوژی های قدیمی بیشتر آشنا شدند و به بررسی آنها پرداختند. در پایان جلسه نیز ازآقای بهروزی که در یک سال گذشته جلسات لاگ در شرکت ایشان برگزار می‌شد؛ تقدیر و تشکر شد.

اسلاید ارائه : [Bash](https://shirazlug.ir/wp- content/uploads/2015/10/Bash.odp)

index ۲[ ](https://shirazlug.ir/wp-content/uploads/2015/10/۴.jpeg)

۳ ۴