جلسه ۳

در این جلسه ابتدا توزیع مینت را روی نوت بوک یکی از اعضا نصب کردیم و روند نصب

این توزیع را توضیح دادیم در ادامه مباحث پایه‌ای Bash))پرداختیم و در مورد فایل سیستم گنو /لینوکس بحصث کردیم .

در بخشی از جلسه امروز کار با Raspberry Pi را نمایش دادیم و در باره امکانات و قابلیت های این دستگاه صحبت کردیم.

در وقت گفت و گوی آراد بحث امنیت در سیستم ها در میان آمد که امنیت شبکه ها و امنیت سرور ها و… را در بر داشت

حاضرین در جلسه :

  • آقای بهروزی
  • آقای محمدی
  • آقای یزدان پناه
  • آقای یدالهی
  • خانم حاجیانی
  • خانم چراغ
  • خانم اسفندیاری