نشست ۲۷

عنوان ارائه: Air crack

در ابتدای این نشست که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، پیمان توضیحاتی در زمینه‌ی air crack ارائه داد. سپس آقای فیروزی به صورت مختصر آموزشی در زمینه‌ی برنامه‌نویسی اسکرچ ارائه دادند. سپس برنامه ریزی‌های دوره‌ی آموزشی اسکرچ پیگیری شد.

photo_2015-08-14_22-31-02

photo_2015-08-14_22-31-13

ارسال کننده: mehdiMj