جلسه ۲۷

در ابتدای این جلسه که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، پیمان توضیحاتی در زمینه‌ی air crack ارائه داد. سپس آقای فیروزی به صورت مختصر اموزشی در زمینه‌ی برنامه‌نویسی اسکرچ ارائه دادند. سپس برنامه ریزی‌های دوره‌ی اموزشی اسکرچ پیگیری شد.

photo_2015-08-14_22-31-02

photo_2015-08-14_22-31-13