نشست ۲۲۳

عنوان ارائه: خوبی‌ها و کاستی‌های میکروپایتون
ارائه دهنده: امید عطاالهی

Pros and Cons of MicroPython

چکیده‌ای از موضوع نشست:

میکروپایتون یک بازنویسی متن‌باز از زبان پایتون و بر پایه CPython است که کتاب‌خانه‌های متداول جهت کنترل برخی از میکروکنترلرها برای آن توسعه داده‌شده‌است. برد رسمی آن pyboard بوده اما پورت‌های آن جهت دیگر بردها همانند Raspberry Pi Pico، WiPy، ESP8266 و ESP32 و مهم‌تر از همه برخی از بردهای خانواده STM32 به صورت کامپایل شده آماده استفاده می‌باشند. جایگزین های آن به جز زبان C زبان‌های CircuitPython، TinyGo و Rust می‌باشند.

🌟 این جلسه برای کسانی که تازه می‌خواهند با این مبحث آشنا بشوند نیز، مفید می‌باشد.

ارسال کننده: گودرز جعفری