نشست ۱۸۹

معرفی نرم‌افزار آزاد KiCad

نشست ۱۸۹ شیرازلاگ معرفی نرم افزار KiCad توسط امین کشاورزی