جلسه ی ۱۷

جلسه ی ۱۷ در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۴ تشکیل شد.

در ابتدای جلسه آقای فیروزی ارائه ای درباره ی مراحل شروع ساخت یک انیمیشن از ابتدا تا انتها داشتند و ابزارهای انیمیشن سازی آزاد مثل بلندر را معرفی کردند. سپس 2 نفر از اعضای لاگ که در جشن انتشار اوبونتو شرکت کرده بودند گزارشی مختصر از همایش و جشن را ارائه دادند. سپس سلمان ارائه ی خود را با موضوع گیت آغاز کرد. معرفی گیت، نحوه ی نصب، توضیح کاربرد آن و معرفی یک سری از کامندها بخشی از مطالبی بود که سلمان در ارائه ی خود به آن اشاره کرد و با مثالهایی ساده مفهوم آن را برای اعضا ملموستر کرد.

[![](img/786e48ac- fdbb-11e6-86dd-a088b4d860141488289230.2584262.jpg)](img/786e48ac- fdbb-11e6-86dd-a088b4d860141488289230.2584262.jpg)