نشست ۱۶۷

آشنایی با OpenStack

نشست ۱۶۷ شیرازلاگ - آشنایی با openstack

صد و شصت وهفتمین نشست شیرازلاگ با حضور جمعی از اعضا و علاقه مندان در خانه فرهنگ دانشگاه صنعتی شیراز با ارائه سعید بستان دوست برگزار شد.‍‍ در این نشست ابتدا سعید مقدمه ای در مورد تاریخچه openstack وکاربردهای آن گفت سپس به پروژه ها و سرویس های موجود در آن اشاره کرد.