جلسه ۱۶۵

poster165

صد و شصت و ‍‍‍‍‍پنجمین نشست شیرازلاگ با حضور جمعی از اعضا و علاقه مندان به نرم افزار ازاد در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد. در این جلسه مهندس بابک رزمجو به تو ضیح تاریخچه GNU،استفاده از GNU/Linux به جای واژه linux وچالش های پیش روی نرم افزار ازاد ،copyleft و اهمیت استفاده از نرم افزارهای ازاد پرداخت

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا دریافت کنید.