جلسه ۱۶۲

poster162

صد و شصت و دومین نشست شیرازلاگ با محوریت موضوعی وب معنایی در دانشگاه صنعتی برگزار شد. در این نشست مهدی مهاجر به تاریخچه وب معنایی اشاره کرد و به توضیح مفاهیم رایج در آن پرداخت. در این جلسه در رابطه با آنتولوژی وب owl، پروژه dbPedia و همچنین زبان پرس و جوی SPARQL بحث شد. در ادامه راجع به این صحبت کردیم که با درک این مفاهیم، چه راهکارهایی را در سایت خود به کار ببریم تا سئوی بهتری داشته باشیم.