جلسه ۱۶۱

poster161

صد و شصت و یکمین نشست شیرازلاگ با ارائه حسن حیدری نسب در دانشگاه زند برگزار شد. آقای حیدری نسب در این نشست به معرفی موتور بازی سازی Godot پرداختند و مثال هایی به صورت عملی در رابطه با این موتور قدرتمند ارائه دادند.

کدهای مربوط به بازی ایجاد شده در این نشست را می توانید از طریق این لینک مشاهده کنید و در صورت تمایل، به توسعه آن بپردازید.