جلسه ۱۶۰

poster160

4th-birthday

صد و شستمین جلسه شیراز لاگ با موضوع بینایی ماشینی در تاریخ ۱۹ دی در خانه فرهنگ دانشگاه صنعتی برگزار شد در این نشست خانم مهندس مریم بهزادی ابتدا مقدمه ای در مورد بینایی ماشینی گفتند و سپس از کاربردها و کتابخانه های پر کاربرد در این زمینه ارائه نمودند.در انتهای نشست، تولد چهارسالگی شیراز لاگ، به همراه جمعی از دوستان جشن گرفته شد.

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا یا اینجا دریافت کنید.