جلسه ۱۶

جلسه ی شانزدهم شیرازلاگ با ارائه ی آقای جفره در مورد هسته ی لینوکس شروع شد و سپس

مراحل نصب لینوکس آرچ را با بیان توضیحاتی کامل، بر روی ویرچوال باکس نشان دادند.

جلسه با مشورت هایی در زمینه ی آموزش پایتون، طراحی تم جدید برای وبسایت و همچنین پرسش و پاسخ برای رفع مشکلات اعضا به پایان یافت.

photo_2015-05-20_23-36-41