جلسه ۱۵۹

poster159

صد و پنجاه و نهمین نشست شیراز لاگ با موضوع systemd در حضور جمعی از دوستان وعلاقه مندان به سیستم عامل گنو لینوکس در خانه فرهنگ واقع در دانشکده صنعتی شیراز برگزار شد .در این نشست ابتدا مهندس امین خزاعی مقدمه ای در مورد تاریخچه وفلسفه systemdگفت. ودر اخر به مدیریت سرویس های سیستمی از طریق systemd پرداخت.

گالری تصاویر