نشستٔ ۱۵۹

عنوان ارائه: systemd
توضیحات ارائه: systemd

نشست ۱۵۹ -systemd

صد و پنجاه و نهمین نشست شیرازلاگ با موضوع systemd در حضور جمعی از دوستان وعلاقه مندان به سیستم عامل گنو/لینوکس در خانهٔ فرهنگ واقع در دانشکدهٔ صنعتی شیراز برگزار شد. در این نشست ابتدا مهندس امین خزاعی مقدمه ای در مورد تاریخچه و فلسفهٔ systemd گفت و در آخر به مدیریت سرویس های سیستمی از طریق systemd پرداخت.

ارسال کننده: آرمان علی قنبری