جلسه ۱۵۵

poster155

صد و پنجاه و چهارمین جلسه لاگ با ارایه مهندس بوستان در ساختمان همایش امام رضا واقع در دانشگاه زند در تاریخ ۹۷/۸/۹ با موضوع بد افزارهای شبکه با حضور جمعی از دوستان وعلاقه مندان برگزار شد