جلسه ۱۵۴

آشنایی با زبان C و کاربردهای آن

نشست ۱۵۴ شیرازلاگ - آشنایی با زبان C و کاربردهای آن

صد و پنجاه و چهارمین جلسه لاگ با ارائه امین خزاعی با موضوع آشنایی با زبان C و کاربردهای آن در دانشگاه صنعتی برگزار شد. امین در این جلسه به معرفی این زبان پرکاربرد پرداخت و به کاربردهای بیشمار آن اشاره کرد. همچنین کتابخانه‌های مختلف این زبان معرفی شدند.