نشست ‍۱۵

عنوان ارائه: بوت

نشست ی پانزدهم شیرازلاگ در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۴ با حضور دو عضو جدید برگزار شد. در ابتدای نشست پویا مطالبی درباره ی بوت شدن سیستم از bois تا کرنل تهیه کرده بود که ارائه داد و سپس وحید مراحل اضافه کردن یک Repository را مرحله به مرحله توضیح داد.

در ادامه برای هفته های آینده برنامه ریزی شد و تصمیم گرفته شد که آقای جفره در هفته ی آینده ارائه ای در زمینه ی توزیع آرچ آماده کنند و به درخواست اعضای حاضر در لاگ از تاریخ ۴ خرداد ۹۴ یک ساعت آخر لاگ توسط سیاوش به آموزش زبان برنامه نویسی پایتون اختصاص داده خواهد شد.

photo_2015-05-12_14-40-54

photo_2015-05-12_14-41-10