نشست ۱۴۶

عنوان ارائه: پروژه‌های پیشنهادی fsf و گنو
توضیحات ارائه: پروژه‌های پیشنهادی fsf و گنو

نشست ۱۴۶ شیرازلاگ - پروژه‌های پیشنهادی fsf و گنو

صد و چهل و ششمین نشست شیرازلاگ با ارائه سید رحیم فیروزی در دانشگاه شیراز با محوریت پروژه های پیشنهادی fsf و گنو، برگزار شد.

آقای فیروزی در این نشست، مباحث زیر را مطرح کردند:

  • بنیاد نرم افزارهای آزاد و فلسفه گنو/لینوکس
  • معماری های رایج سخت افزاری متناسب با درایورهای آزاد
  • پروژه های آزاد معرفی شده توسط بنیاد نرم افزارهای آزاد
  • دلایل مادی و معنوی همکاری در پروژه های آزاد
  • متقاعد کردن دولتها به استفاده از نرم افزارهای آزاد
  • تشکیل گروه های کاربران گنو/لینوکس یا لاگ و همکاری در آن گروه ها

در ادامه این نشست، انتخابات راهبران شیرازلاگ نیز انجام شد که پس از رای گیری و شمارش آرا، افراد زیر به عنوان راهبران جدید انتخاب شدند:

آقای امین خزاعی

خانم مریم بهزادی

آقای محمد مهدی مهاجر

آقای محمود توافقی

آقای گودرز جعفری

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا یا اینجا دانلود کنید.

ارسال کننده: وجیهه نیکخواه، مریم بهزادی