نشست ۱۴۶

پروژه‌های پیشنهادی fsf و گنو

نشست ۱۴۶ شیرازلاگ - پروژه‌های پیشنهادی fsf و گنو

صد و چهل و ششمین نشست شیرازلاگ با ارائه سید رحیم فیروزی در دانشگاه شیراز با محوریت پروژه های پیشنهادی fsf و گنو، برگزار شد.

آقای فیروزی در این نشست، مباحث زیر را مطرح کردند:

  • بنیاد نرم افزارهای آزاد و فلسفه گنو/لینوکس
  • معماری های رایج سخت افزاری متناسب با درایورهای آزاد
  • پروژه های آزاد معرفی شده توسط بنیاد نرم افزارهای آزاد
  • دلایل مادی و معنوی همکاری در پروژه های آزاد
  • متقاعد کردن دولتها به استفاده از نرم افزارهای آزاد
  • تشکیل گروه های کاربران گنو/لینوکس یا لاگ و همکاری در آن گروه ها

در ادامه این نشست، انتخابات راهبران شیرازلاگ نیز انجام شد که پس از رای گیری و شمارش آرا، افراد زیر به عنوان راهبران جدید انتخاب شدند:

آقای امین خزاعی

خانم مریم بهزادی

آقای محمد مهدی مهاجر

آقای محمود توافقی

آقای گودرز جعفری

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا یا اینجا دانلود کنید.