نشست ۱۳۶

میزگرد با موضوع جمع‌آوری اطلاعات در اوبونتو

نشست ۱۳۶ شیرازلاگ - میزگرد با موضوع جمع‌آوری اطلاعات در اوبونتو