جلسه ۱۲۶

poster126

صد و بیست و ششمین نشست گروه کاربران لینوکس شیراز، با ارائه امین خزاعی در دانشگاه زند برگزار شد. موضوعی که در این جلسه به آن پرداخته شد، پیاده سازی الگوریتم های یادگیری ماشین بود که با استفاده از زبان برنامه نویسی R و در محیط RStudio به صورت عملی مورد بحث قرار گرفتند.

R یکی از زبان های برنامه نویسی مطرح برای انجام محاسبات آماری و یادگیری ماشین محسوب می شود. کتابخانه های زیادی برای این زبان در زمینه یادگیری ماشین ارائه شده است و این امر باعث شده است R به عنوان یکی از زبان های مطرح در محیط آکادمیک و تجاری شناخته شود. این زبان کاملا متن باز و آزاد می باشد .

سرفصل هایی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفتند در ادامه بیان شده است.

  • مقدمه ای بر برنامه نویسی در یادگیری ماشین
  • معرفی R و RStudio
  • آشنایی با ساختار داده ها در R
  • نحوه پیاده سازی و استفاده از کتابخانه های R در یادگیری ماشین