جلسه ۱۲۴

poster124

صد و بیست و چهارمین نشست گروه کاربران لینوکس شیراز، با ارائه محسن نظام الملکی در دانشگاه زند برگزار شد. آقای نظام الملکی در این جلسه، به معرفی کتابخانه STL که یکی از کتابخانه های پرکاربرد در ++C می باشد، پرداختند. این کتابخانه شامل مجموعه‌ای از کلاس‌ها و توابعی می باشد که برای کار با آرایه‌ها، انباره‌ها و آرایه‌های انجمنی مورد استفاده قرار می گیرند. در این نشست مثال های متعددی از این کتابخانه همراه با کد نیز بیان گردید.

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا یا اینجا دریافت کنید.