صد و هفتاد و سومین نشست شیرازلاگ به صورت دورهمی و جمعی دوستانه در باغ ارم شیراز برگزار شد. در این نشست موضوعات مختلفی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که از این بین می توان به موارد زیر اشاره نمود: