poster172

صد و هفتاد و دومین نشست شیرازلاگ با ارائه مریم بهزادی در دانشگاه شیراز با حضور اعضای محترم شیرازلاگ برگزار شد. در این نشست خانم بهزادی به معرفی منطق فازی پرداختند و به کاربردهای گسترده این علم در صنعت اشاره کردند.

سرفصل هایی که در این نشست مورد بحث و گفتگو قرار گرفت عبارتند از:

در ادامه مثال هایی عملی از منطق فازی در محیط Jupyter و با استفاده از کتابخانه scikit-fuzzy در پایتون پیاده سازی شد.

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا یا اینجا دریافت کنید.