poster171

صد و هفتاد و یکمین نشست شیرازلاگ با حضور جمعی از اعضای فعال در پارک آزادی شیراز برگزار شد. در این نشست کاندیداهای راهبری به معرفی خود و اهدافشان در راستای پیشبرد شیرازلاگ پرداختند. جمعا ۹ نفر از دوستان برای راهبری در سال جدید کاندید شده بودند که از این بین ۵ نفر از دوستان به عنوان عضو اصلی و ۲ نفر به عنوان عضو علی البدل با رای مستقیم حاضرین انتخاب شدند. لیست راهبران ۹۸ شیرازلاگ به ترتیب آراء از این قرار است:

  1. امین خزاعی
  2. مریم بهزادی
  3. محمدمهدی مهاجر
  4. علی مولایی
  5. رحیم فیروزی

همچنین اعضای علی البدل عبارتند از: