poster170

صد و هفتادمین نشست شیرازلاگ با ارائه محمد اعتماددار در رابطه با Webmin با حضور اعضای شیرازلاگ در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

ویرچوالمین نرم‌افزار و محیط گرافیکی برای میزبانی دامنه و کنترل پنل وب سایت است که توانایی ایجاد و مدیریت دامنه های بسیار را داشته و همچنین ساده سازی و خودکارسازی وظایف را فراهم می کند. این سیستم مبتنی بر وبمین است . ویرچوالمین یک جایگزین برای سی‌پنل و پلسک است.

سرفصل ارائه شده در این نشست: