poster147

صد و چهل و هفتمین نشست شیرازلاگ با همکاری انجمن IEEE دانشگاه شیراز در ساختمان فنی مهندسی یک برگزار شد. آقای بستان دوست در این نشست به بررسی آسیب پذیری های رایج وب و نحوه جلوگیری از به وجود آمدن آن ها پرداختند. همچنین نکاتی در مورد برنامه نویسی ایمن به زبان PHP به حاضرین این جلسه ارائه شد.

آسیب پذیری های بررسی شده در این جلسه به شرح زیر است:

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا یا اینجا دانلود کنید.