poster145

صد و چهل و پنجمین نشست شیرازلاگ با ارائه امین خزاعی با استقبال جمع کثیری از دوستان در دانشگاه شیراز برگزار شد.

در این نشست که با عنوان امبدد لینوکس (Embedded Linux) برگزار شد، امین به تعریف و توضیح مفصل در رابطه با مفاهیم اولیه اینترنت اشیاء پرداخت. سرفصل هایی که در این دوره مطرح شدند عبارتند از:

از اون جایی که این جلسه استقبال زیادی از موضوع و ارائه شد، و همچنین به دلیل درخواست مکرر دوستان در رابطه با ادامه مبحث، سعی می کنیم در آینده جلسات یا کارگاه هایی در این زمینه داشته باشیم.

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا یا اینجا دانلود کنید.

گالری تصاویر

comments powered by Disqus