poster144

صد و چهل و چهارمین نشست شیرازلاگ با موضوع رمزنگاری در دانشگاه شیراز و با ارائه محمد مهدی مهاجر برگزار شد. در این نشست آقای مهاجر ابتدا تاریخچه ای از رمزنگاری را بیان کردند. سپس به وضعیت کنونی این مبحث در دنیای تکنولوژی پرداختند و در ادامه پیش بینی هایی که برای آینده ی این موضوع انجام شده است را بیان کردند.

سرفصل هایی که در این نشست بیان شد عبارتند از:

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا یا اینجا دانلود کنید.