چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳ – ۰۹ تا ۱۰

در این جلسه که در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری برگزار شد، آقای سلمان محمّدی در رابطه با لاگ شیراز و مسایلی که به صورت کلی در لاگ‌ها در مورد آن‌ها گفت‌وگو می‌شود، صحبت کرد.

فایل‌ها:

برای دانلود فایل‌های تمامی جلسه‌ها می‌توانید به این پیوند مراجعه نمایید.

حاضرین: