سعید بستان دوست

نرم افزار آزاد، دنیای آزاد، برنامه نویس و مهندس دوآپس

سعید بستان دوست


فعالیت ها

  • فعال در شیرازلاگ از سال ۱۳۹۶ و راهبر سال ۱۳۹۹
  • مهندس نرم افزار و برنامه نویس از سال ۱۳۸۵
  • فعال در حوزه کلود و دوآپس از سال ۱۳۹۲
  • توسعه دهنده و مهندس دوآپس پلتفرم ابری پاستا PaaSta
  • مدرس دوره های دوآپس - DevOps with Saeid
  • فعال در حوزه نرم افزار آزاد

لینک‌های ارتباطی