شهرام شایگانی

شهرام شایگانی

تحصیلات

  • کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه شیراز
  • کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

زمینه های کاری مورد علاقه

  • Python
  • GNU Octave
  • Maxima
  • Numerical Analysis