محمد میرشایی

محمد میرشایی


تحصیلات

  • دانشجوی کارشناسی نرم‌افزار (دانشگاه شیراز 1395-1999)

تخصص‌ها

  • Docker
  • GoLang
  • Vue.js

فعالیت‌های اجرایی در شیرازلاگ

  • فعالیت در تیم توسعه سایت شیرازلاگ
  • فعالیت در تیم گرافیک شیرازلاگ