امین خزاعی

امین خزاعی


تحصیلات


تخصص‌ها

  • گنو/لینوکس
  • اینترنت اشیاء
  • سیستم‌های امبدد

فعالیت‌های اجرایی در شیرازلاگ


سایر مسئولیت‌های اجرایی


لینک های ارتباطی