امین خزاعی

امین خزاعی


تحصیلات

  • کارشناس کامپیوتر گرایش نرم افزار (دانشگاه دولتی جهرم)
  • کارشناس ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار (دانشگاه دولتی شیراز)

فعالیت‌های اجرایی در شیرازلاگ

  • راهبر شیرازلاگ در سال‌های ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸
  • فعالیت به عنوان طراح گرافیک در شیرازلاگ
  • فعالیت در تیم توسعه سایت شیرازلاگ
  • هماهنگی و برنامه‌ریزی جلسات و رویدادها

علاقمندی‌ها

  • گنو/لینوکس
  • اینترنت اشیاء
  • سیستم‌های امبدد