چهارمین جشن تولد

جشن تولد چهارسالگی شیرازلاگ

4th-birthday

در صد و شصتمین نشست شیرازلاگ، بعد از ارائه مباحث مربوط به بینایی ماشین، تولد چهار سالگی شیرازلاگ توسط اعضاء جشن گرفته شد. توضیحات کامل تر این نشست را می توانید از طریق این لینک دنبال کنید.